Rusya’da yabancı işçi çalıştırma şartları

15 Ocak 2007’de yürürlüğe giren değişiklikler sonucu yabancı işçiler iki kategoriye ayrılmıştır. 1. kategoride Rusya Federasyonu girişinde vize gerektiren ülkelerin vatandaşları için farklı bir çalışma izni prosedürü uygulanmaktadır. Vize gerektirmeyen ülkeler için ise yine ayrı bir prosedür öngörülmüştür.

Ayrıca Rusya Federasyonu Göçmen politikasındaki önemli bir değişiklik ile “kalifiye eleman” tanımına yer verilmiş ve bu kategorideki yabancı personele özel kolaylıklar sağlanmıştır.

Rusya’ya girişte vize gerektiren ülke vatandaşlarının çalışma izni alma prosedürü

“Yabancıların Rusya Federasyonu’nda hukuki durumu” hakkında Federal Kanun md:13 göre yabancı vatandaş ancak çalışma izni aldıktan sonra Rusya Fed.da çalışabilir. Rusya Fed.da çalışma izninin çıkması için gerekli olan ve yurtdışından gelip işleme konulacak yabancı evraklar mutlak suretle yurtdışındaki Rus konsolusluklarında tescil ettirilmek zorundadır.

Eğer evraklar yabancı dilde düzenlenmişse noter onaylı tercümelerin asılları ile birlikte sunulması şarttır.

Kural olarak yabancı işçi çalışma izinlerinin alınması birkaç ayı bulabilir çünkü RF Hükümeti her yıl ülke çapında yabancı işçi kota miktarını belirler dolayısıyla çağırılan işçilerin sayısının kotaya uyup uymadığı araştırılmaktadır. Yabancı işçi getiren işverenin müracaat formu, bütün evraklar toplanıp içeriye verildikten sonra 30 işgünü içinde incelenip karara bağlanır. İçişleri bakanlığının yerel şubesi işverenin ibraz ettiği evraklarda yer alan bilgileri inceledikten sonra yabancı kişiye olumlu veya olumsuz kararı iletir.

Olumsuz cevap, iş izni müracaat formunda yanlış bilgilerin yer alması halinde veyahut ta Kanunun 18.maddenin 9.fıkrasındaki hallerin geçerli olması (Bu fıkrada sayılan durumlar bölücülük veya suç unsuru taşıyan özelliklere sahiptir) halinde verilir. Yabancı işçi çalıştırma izinleri ile birlikte İçişleri bakanlığının yerel şubesine kota başvurusu da yapılır. İzinlerin çıkması prosedürü aşağıdaki aşamalardan geçer:

  1. Şirket kotasının alınması. Yerel istihdam kurumuna başvurulur.
  2. Federal İstihdam Dairesine başvuru suretiyle yabancı işçi çalıştırmanın gerekçeleri anlatılır.
  3. Moskova şehrinin Federal Göçmen İdaresine iş izninin çıkartılması için (plastik kartlar) için müracaat edilir.
  4. Şirketin bulunduğu yer itibarıyla şirket sicil kaydının alınması işlemi yapılır.
  5. Moskova şehrinin Federal Göçmen İdaresine 3 aylık giriş vizesinin çıkartılması için başvuru yapılır.
  6. Moskova şehrinin Federal Göçmen İdaresine çok girişli çıkışlı 1 yıllık giriş vizesinin çıkartılması için başvuru yapılır.

Her firma yabancı işçi çalıştırmak için alması gereken izin prosedürü uzun olabildiği için başından beri işe alınacak tüm yabancılar için toplu müracaatın yapılması daha akıllıcadır.

Çalışma izninin kaybedilmesi halinde ilgili izni (Plastik kartı) kaybeden kişi 10 gün içinde yerel içişleri bakanlığı şubesine bildirimde bulunmak zorundadır ve renkli fotoğraf vermek suretiyle kopyasını çıkartabilir.

Bu durumda ilave evrakların ibrazı gerekmez. Plastik kartın hangi şartlarda kaybedildiği öğrenildikten sonra iş izninin kopyası yeniden yabancı işçiye verilir. Çalışma izni sadece bu şirket için ve sadece bu çalışan için geçerli olacaktır. İşveren değişikliği halinde bu prosedürün tekrarlanması gerekmektedir.

Bunun dışında işverenin yabancı işçi çalıştırma iznini almasına rağmen bu konuda çok sınırlama getirilmektedir. Örneğin yabancı işçiler belli yerlere ve Rusya Fed.nun bölgelerine iş seyahatine gidemezler. Bunun dışında şirketin faaliyetine son verilmesi halinde çalışma izni otomatik olarak iptal edilmektedir.

Rusya’da yabancı işçi çalıştırma şartları

Yorum yapın

WhatsApp chat